Wat is IEMT

Integral Eye Movement Therapy (of kortweg IEMT), is ontwikkeld door Andrew T. Austin en is gebaseerd op het originele werk van Connirae en Steve Andreas en wordt internationaal onderwezen in de Verenigde Staten, Israël, Engeland, Zweden, Nederland, Polen en India.

Wat is IEMT - oogbewegingIn tegenstelling tot andere behandelingen met oogbewegingen, zijn bij IEMT de oogbewegingen niet willekeurig of gewoon een herhalende linker en rechter beweging in de hoop dat er verandering optreedt. Door goed te kalibreren worden de ogen met precisie en met een opmerkelijke snelheid verplaatst.

IEMT is niet een samenvoeging van theoriën van de therapie en veranderingswerk. En is nog steeds een model in ontwikkeling. IEMT heeft al wel bewezen een zeer bruikbare methode te zijn en kan voor de getrainde therapeuten en bij juist gebruik een uitstekend corrigerend hulpmiddel voor emotionele veranderingen zijn. Het is ook een generatief tool voor identiteitsverandering. Beoefenaars melden dat met IEMT telkens uitstekende resultaten worden geboekt juist daar waar voorheen een goed resultaat onwaarschijnlijk zou zijn geweest.

Emotioneel
Emotionele inprenting komt voor wanneer een persoon een nieuwe kinesthetische reactie aan een ervaring koppelt. Dit leert de persoon hoe over bepaalde dingen te voelen. Bijvoorbeeld: Hoe voelen velen van ons zich op het moment wanneer ze door de baas in zijn kantoor worden geroepen? Of hoe voel je je wanneer je een spreeekbeurt of presentatie moet geven. Dit is een emotionele imprint ‘in actie’.
IEMT adresseert en lost de vraag: “hoe heeft deze persoon geleerd om op deze manier over deze zaak te voelen?” op.

Identiteit
Identiteit inprenting treedt op tijdens het leven en is ook voortdurend in ontwikkeling c.q. aan het veranderen. Vele aspecten van identiteit worden toegekend aan het leefmilieu en treden als terugkoppeling ervan neurologisch op. Een voorbeeld hiervan is de productie-werknemer die gisteren nog “een van de jongens” was en is vandaag, na promotie naar het management is gedegradeerd tot “een vijand” van zijn vroegere vrienden en collega’s.

Andere “diepere” aspecten van identiteit zijn blijvende en “feed-forward” in het milieu. Dit zijn de aspecten van identiteit die vaak voorkomen in alle situaties, waarbij sommige veerkrachtiger zijn dan anderen. Voorbeelden hiervan zijn genderidentiteit, identiteit als vader / moeder, broer / zus, enzovoort.
Zo behandelt IEMT ook de kwestie van, “hoe heeft deze persoon op deze manier te leren?”

In sommige gevallen kan de persoon aspecten van identiteit, die problematisch kunnen zijn, aannemen. Bijvoorbeeld van een emotionele imprint kan zijn, “Ik voel me ongelukkig”, terwijl imprint en identiteit zou kunnen zijn: “Ik ben een gelukkig mens” of zelfs “Ik ben depressief.”

IEMT is doorgaans een kortdurende therapie, waarmee men in staat is om verandering in een mum van tijd mogelijk te maken.