IEMT versus EMDR

owl

IEMT versus EMDR. Vaak wordt de vraag gesteld: wat is het verschil tussen IEMT en EMDR?
Het is net als appels en peren; beide zijn fruit. Beide modellen maken gebruik van oogbewegingen en dat is ook meteen waar de gelijkenis eindigt in de praktijk.
EMDR is een model vooral gebruikt door erkende medische professionals, zoals psychologen en psychiaters. IEMT kan worden gebruikt door iemand die is getraind in het model.

EMDR wordt primair gebruikt om “trauma” te behandelen en is hier zeer effectief in. Maar IEMT gaat veel meer over de patronen van Chroniciteit. Dit zijn de 5 belangrijkste patronen die erg veel lijken op die bij chronische patiënten -met of zonder een voorgeschiedenis- van trauma.

Deze vijf patronen zijn:

 1. “Three Stage Abreaction Process”
  Een patroon van escalerend emotioneel gedrag om veranderingen in de externe omgeving te creëren.
 2. The Great Big, “What if …” question
  Het gebruik van een enkel tegenvoorbeeld dat sabotage en tegen therapeutische generalisatie ingaat.
 3. “The maybe Man Phenomena”
  De ‘misschien-mens’ is onzeker over zijn eigen ervaring en dat is in zijn taalgebruik te herkennen. Door onzeker en op de vlakte te blijven kan hij niet committeren aan zijn oprechte ervaring of zijn identiteit en dus saboteert hij onbedoeld een effectieve therapie.
 4. “Testing for Existence of The Problem Rather Than Testing for Change”
  Hoewel 99% verbetering zou worden bereikt, wanneer de persoon met chroniciteit slechts 1% van het bestaande probleem lokaliseert. Dit wordt doorgaans beschouwd als 100% representatief voor het bestaande probleem.
 5. Being “At Effect” rather than “Being At Cause”
  De persoon die “bij het effect” georiënteerd is, zal ervaren wat er met hem met hem/haar gebeurt tijdens emotionele problemen, in plaats van iets dat gebeurt door hem/haar. Een persoon die “op effect” georiënteerd is, zal ‘behandeling’ zoeken in plaats van op zoek te zijn naar ‘verandering’.

Om de verschillen samen te vatten:

IEMT (Integrale Eye Movement Therapy)

 • Is een model gebouwd rond het aanpakken en oplossen van de 5 patronen van Chroniciteit
 • Heeft toepassingen in het oplossen van PTSS
 • Traumatische beeldspraak is grotendeels irrelevant voor het proces
 • Adresseren van emotie voor het creëren van kinesthetische verandering
 • Adresseren van identiteit voor het creëren van verandering in zelf-concept
 • Maakt gebruik van oogbewegingen als de dominante mechanisme voor verandering
 • Door het ontwerp zorgt voor gemakkelijk introspectie en een alfa staat met vrij zwevende beeldspraak
 • Voorafgaande kwalificatie is niet nodig voor de opleiding in IEMT
 • Ontwikkeld van een origineel idee van Steve en Connirae Andreas door Andrew T. Austin
 • Alle voorkomende intense emoties kunnen worden behandeld met IEMT.
 • Identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht.
 • Bij traumabehandeling m.b.v. IEMT hoeft de client niet het hele verhaal te herbeleven of te delen. Er wordt gewerkt met hetgeen het trauma in stand houdt.
 • Er wordt met precisie en snel gewerkt.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

 • Is een model gebouwd rond het oplossen van trauma
 • Is een toepassing voor het oplossen van PTSS
 • Traumatische beeldspraak staat centraal in het werk en de klant wordt aangemoedigd om “observeren” trauma
 • Maakt gebruik van oogbewegingen evenals tikken en afwisselende geluiden
 • Maakt gebruik van affirmaties en positief geloof verklaringen
 • Alleen psychologen en medische professionals kunnen officieel EMDR gecertificeerd worden
 • Ontwikkeld door Francine Shapiro naar het (originele) idee van John Grinder